top of page

Kontakt

Zarząd Dorpsstraatfeest Nieuwveen składa się z:
 

Ashley Malikhadin

Paweł Rehorst

Moniki Koolemans

Bramkarz Leonia

Marka Stoutsa

Jurij Malikhadien

Mary van Gelderen

Członkowie honorowi:

Cock Stouten, honorowy członek w pamięci

Pieta Paardekoopera

bottom of page